Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułNa marginesie wydarzeń w Nangar Khel: Respondeat Superior
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XIX
[red:] J. Warylewski
[autor:] J. Zajadło,P. Zajadło-Węglarz
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 63
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego