Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWolność religijna w Polsce i jej karnoprawna ochrona na gruncie art. 195 kodeksu karnego z 1997 r.
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom XIII
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 262 – 280
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Paweł Petasz, Wolność religijna w Polsce i jej karnoprawna ochrona na gruncie art. 195 kodeksu karnego z 1997 roku, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XIII, 2005 r., s. 262 - 280.