Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułSubsydiarność prawa karnego
Wyrok: Postanowienia SN z dnia 9 grudnia 2003 r. III KK 116/03
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania nr 1 - 2
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Paweł Petasz, Subsydiarność prawa karnego, Glosa do postanowienia SN z dnia 9 grudnia 2003 r. III KK 116/03, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa, nr 1 - 2 / 2005, s. 187 - 192.