Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrzestępstwo kradzieży i jego odmiany
Nazwa czasopisma Apelacja Gdańska
Numer nr 2
[autor:] P. Petasz, A. Gorczyńska
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 21 - 49
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autorzy Paweł Petasz, Agnieszka Gorczyńska: Przestępstwo kradzieży i jego odmiany, Apelacja Gdańska, nr  2 / 2005 r., s. 21 - 49.