Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułWierzytelność jako element strony podmiotowej w art. 191 § 2 k.k.
Wyrok: Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2004 r. V KK 282/04
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania nr 4
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Paweł Petasz, "Wierzytelność" jako element strony podmiotowej w art. 191 § 2 k.k., Glosa do wyroku SN z dnia 8 grudnia 2004 r. V KK 282/04, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2005, nr 4, s. 91 - 95.