Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSummum supplicium w antycznym państwie rzymskim
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom XV
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2006
Strony: 127 - 139
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Paweł Petasz, Summum supplicium w antycznym państwie rzymskim, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XV, 2006 r., s. 127 - 139.