Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułKwestia rozgraniczenia form zjawiskowych współsprawstwa od pomocnictwa
Wyrok: Postanowienie SN z dnia 17 listopada 2005 r., II KK 218/05 (OSNKW 2006/2/17)
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania nr 4
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Paweł Petasz, Glosa pt. „Kwestia rozgraniczenia form zjawiskowych współsprawstwa od pomocnictwa" do postanowienia SN z dnia 17 listopada 2005 r., II KK 218/05 (OSNKW 2006/2/17), Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, Nr 4 / 2006, s. 157 - 162.