Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułPodżeganie jako postać zjawiskowa przestępstwa
Wyrok: Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2006 r., V KK 316/05
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania nr 1
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Paweł Petasz, Glosa do wyroku SN z dnia 3 kwietnia 2006 r., V KK 316/05 - Podżeganie jako postać zjawiskowa przestępstwa, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2007, Nr 1, s. 151 - 156, ISDN 1734-5677.