Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułPrzygotowanie czy usiłowanie?
Wyrok: Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2007 r., WK 28/06
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania nr 1
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autor: Paweł Petasz, Glosa do wyroku SN z dnia 5 stycznia 2007 r., WK 28/06 - Przygotowanie czy usiłowanie?, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, nr 1 / 2008 r., s. 127 - 131.