Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrzestępstwa gospodarcze - uwag kilka
[w:] Książka pokonferencyjna IV Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych
[autor:] P. Petasz
Miasto: Częstochowa 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii