Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułImmunitet parlamentarny na tle obowiązujących przepisów prawa karnego procesowego - częśc I
Nazwa czasopisma Przegląd Sądowy
Numer nr 1
[autor:] J. Grajewski,K. Grajewski
Miasto: Warszawa 1993
Strony: 3-16
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki