Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia dotycząca projektu ustawy o finansach publicznych
Dotyczy: projektu ustawy o finansach publicznych
Dla: Biuro Studiów i Ekspertyz
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego