Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia dotycząca projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dotyczy: projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego