Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw
Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego