Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia w sprawie projektu ustawy o podatku od dochodów osobistych
Dotyczy: projektu ustawy o podatku od dochodów osobistych
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego