Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego