Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia o projekcie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dotyczy: projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego