Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna do projektu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Dotyczy: projektu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego