Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna dotycząca art. 2 projektu ustawy Ordynacja podatkowa oraz zawartych w nim wyjątków od zasady tajemnicy bankowej
Dotyczy: art. 2 projektu ustawy Ordynacja podatkowa oraz zawartych w nim wyjątków od zasady tajemnicy bankowej
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego