Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna dotycząca projektu ustawy z dnia 17 kwietnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych
Dotyczy: projektu ustawy z dnia 17 kwietnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego