Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna dotycząca zgodności z Konstytucją RP rozdziału 17 pt. „Deklaracje majątkowe” wraz z oceną celowości zamieszczania przepisów dotyczących tych deklaracji w projekcie ustawy Ordynacja podatkowa
Dotyczy: zgodności z Konstytucją RP rozdziału 17 pt. „Deklaracje majątkowe” wraz z oceną celowości zamieszczania przepisów dotyczących tych deklaracji w projekcie ustawy Ordynacja podatkowa
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego