Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułSzczegółowa opinia prawna o projekcie ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 18 lipca 1995 r.
Dotyczy: projektu ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 18 lipca 1995 r.
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego