Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna dotycząca konstytucyjności art. 35 ustawy budżetowej na rok 1995
Dotyczy: konstytucyjności art. 35 ustawy budżetowej na rok 1995
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego