Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułPrzywrócenie zabytku do stanu poprzedniego
Wyrok: wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2005 r., I S.A./Wa 311/04
[w:] "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2006 nr 4
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa