Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia w sprawie informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego
Dotyczy: informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego