Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia o sprawozdaniu z realizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz zmianie niektórych ustaw za okres od dnia 19 sierpnia 1997 r. do dnia 19 lutego 1998 r.
Dotyczy: sprawozdania z realizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz zmianie niektórych ustaw za okres od dnia 19 sierpnia 1997 r. do dnia 19 lutego 1998 r.
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego