Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia dotycząca założeń polityki podatkowej wobec rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw
Dotyczy: założeń polityki podatkowej wobec rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego