Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna o proponowanej nowelizacji ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych
Dotyczy: nowelizacji ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego