Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna wyjaśniająca, czy możliwa jest kompensacja wierzytelności Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” przysługujących mu wobec Skarbu Państwa, a wynikających z Orzeczeń Społecznej Komisji rewindykacyjnej po dniu 12 listopada 1997 roku,
Dotyczy: kompensacji wierzytelności Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” przysługujących mu wobec Skarbu Państwa, a wynikających z Orzeczeń Społecznej Komisji rewindykacyjnej po dniu 12 listopada 1997 roku
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego