Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia o Sprawozdaniu z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 1996 roku
Dotyczy: Sprawozdania z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 1996 roku,
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego