Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna dotycząca interpretacji art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 80, poz. 369 z późn. zm.)
Dotyczy: interpretacji art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 80, poz. 369 z późn. zm.)
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego