Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna dotycząca projektu zmiany ustawy o doradztwie podatkowym w wersji przyjętej przez Komisje
Dotyczy: projektu zmiany ustawy o doradztwie podatkowym w wersji przyjętej przez Komisje
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego