Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia wstępna o poselskim projekcie ustawy o funduszu rozwoju ratownictwa
Dotyczy: poselskiego projektu ustawy o funduszu rozwoju ratownictwa
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego