Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna o zmianie ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz o zmianie niektórych ustaw
Dotyczy: zmiany ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz o zmianie niektórych ustaw
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego