Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOdpowiedź na pytanie prawne: „Czy projekt ustawy o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych tworzy kolejny fundusz celowy?” oraz „Czy jest to zgodne z prawem budżetowym?”
Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie prawne: „Czy projekt ustawy o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych tworzy kolejny fundusz celowy?” oraz „Czy jest to zgodne z prawem budżetowym?”
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego