Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia dotycząca projektu ustawy o zasadach finansowania działalności lotniczej, realizowanej przez Aeroklub Polski
Dotyczy: projektu ustawy o zasadach finansowania działalności lotniczej, realizowanej przez Aeroklub Polski
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego