Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna dot. zgodności z Prawem budżetowym udzielania przedpłat wykonawcom inwestycji centralnych przez inwestorów
Dotyczy: zgodności z Prawem budżetowym udzielania przedpłat wykonawcom inwestycji centralnych przez inwestorów
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego