Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia na temat: „Czy jest przejawem nierówności podmiotów wobec prawa fakt, że ulgi mieszkaniowe w podatku od dochodów osobistych dotyczą tylko podatników tego podatku, a nie dotyczą osób uiszczających podatek rolny?”
Dotyczy: Opinia na temat: „Czy jest przejawem nierówności podmiotów wobec prawa fakt, że ulgi mieszkaniowe w podatku od dochodów osobistych dotyczą tylko podatników tego podatku, a nie dotyczą osób uiszczających podatek rolny?”
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego