Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia w sprawie planowania i realizacji gospodarki budżetowej tzw. jednostek pozarządowych
Dotyczy: planowania i realizacji gospodarki budżetowej tzw. jednostek pozarządowych
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego