Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna w sprawie propozycji nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dotyczy: propozycji nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego