Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna dotycząca wniosku Unii Metropolii Polskich do Trybunały Konstytucyjnego w sprawie subwencji dla gmin (sygn. akt K 17/96)
Dotyczy: wniosku Unii Metropolii Polskich do Trybunały Konstytucyjnego w sprawie subwencji dla gmin (sygn. akt K 17/96)
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego