Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia o projekcie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (projekt z dnia 10 lipca 1996 r.)
Dotyczy: projektu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (projekt z dnia 10 lipca 1996 r.)
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego