Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia w sprawie wniosku RPO dotycząca zgodności nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. – Prawo celne z Konstytucją RP (sygn. akt K 5/96)
Dotyczy: wniosku RPO dotycząca zgodności nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. – Prawo celne z Konstytucją RP (sygn. akt K 5/96)
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego