Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia w sprawie propozycji zmiany ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ, ustawy prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dotyczy: propozycji zmiany ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ, ustawy prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego