Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna w sprawie konstytucyjności rozwiązań proponowanych w rządowym projekcie ustawy z 16 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem autopoprawki do tego projektu z 6 marca 1996 r.
Dotyczy: konstytucyjności rozwiązań proponowanych w rządowym projekcie ustawy z 16 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem autopoprawki do tego projektu z 6 marca 1996 r.
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego