Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna w sprawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skierowanej przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 28/95)
Dotyczy: ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skierowanej przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 28/95)
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1995
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego