Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia w sprawie struktury portfeli kredytów nieprawidłowych
Dotyczy: struktury portfeli kredytów nieprawidłowych
Dla: Centrali Narodowego Banku Polskiego
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1995
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego