Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia dotycząca poprawności metodologicznej i prawnej informacji Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego na temat struktury własnościowej polskich banków komercyjnych
Dotyczy: poprawności metodologicznej i prawnej informacji Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego na temat struktury własnościowej polskich banków komercyjnych
Dla: Centrali Narodowego Banku Polskiego
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1995
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego