Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia o projekcie ustawy o zasadach rachunkowości z dnia 6 czerwca 1994 r.
Dotyczy: projektu ustawy o zasadach rachunkowości z dnia 6 czerwca 1994 r.
Dla: Rządu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1994
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego