Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia w sprawie zagadnień prawnych wysuniętych przez Warszawską Giełdę Akcyjną z dnia 21 lipca 1994 r. oraz uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Dotyczy: zagadnień prawnych wysuniętych przez Warszawską Giełdę Akcyjną z dnia 21 lipca 1994 r. oraz uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Dla: Rządu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1994
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego